Online (Sürekli) Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri

Kullanıcının talebi doğrultusunda hava kalitesi izleme istasyonları sabit veya mobil şekilde dizayn edilebilir. Özel yazılım aracılığıyla istasyondan alınan veriler, kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her türlü raporu hazırlamaya olanak sağlar. Modüler dizaynı sayesinde, 19” rack kabinlere monte edilen bu cihazlarla aynı anda birden fazla kirletici parametrenin sürekli (online) ölçümü ve arabirim yazılımlar sayesinde raporlaması gerçekleştirilebilir. Hava kalitesi sistemleri ölçüm kalitesinin sürekliliği için harici sertifikalı silindir test gazları ile kalibre edilmelidir.

Sistemlerin otomatik kalibratörlerle desteklenmesi vasıtasıyla test gazı sarfiyatı minimize edilir ve kalibrasyon periyodu güven altına alınır. Uygulamada, Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri sabit klimatize edilmiş ve özel olarak tasarlanmış kabinler içinde yerleştirilebilir veya araç üzeri tasarımlarla mobil uygulamalar için elverişli hale getirilebilir. Rüzgar hızı, yönü, yağış miktarı gibi meteorolojik sensörler Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleri ile birlikte kullanılarak kirliliğin dağılımı veya kaynak tespiti kullanılan yazılım vasıtasıyla gerçekleştirilebilir, modelleme çalışmaları yapılabilir.

Hava Kalitesi Ölçüm Sistemlerini bütünleyen istasyon ve merkez yazılımları vastıyasıyla, bu sistemlerden alınan veriler hem istasyon bilgisayarlarında hem de merkez yazılımlarda; meteorolojik parametreler ile birlikte değerlendirilir ve raporlanabilir. Veri iletişiminde hem mobil hem de sabit sistemlerde, GSM şebekeleri ve GPRS data hattı kullanılarak kablosuz iletişim ve veri iletiminde süreklilik sağlanır.

Econorm Çevre Teknolojileri © 2024 Tüm hakları saklıdır.