Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri (SAİS)

Sürekli atık su izleme sistemleri (SAİS)

Gerçek zamanlı atık su izleme sistemleri

KOİ - Kimyasal Oksijen İhtiyacı ölçüm cihazları

AKM - Askıda Katı Madde ölçüm cihazları

Sürekli atık su izleme sistemleri (SAİS Tebliği) uyarınca kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM) ölçüm cihazları

Mevcut sistemlere minimum maliyet ile yeni parametrelerin eklenmesi olanağı

Düşük yatırım maliyeti, sıfır sarf malzeme gideri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni SAİS tebliğine uygun

ON-LINE KOİ, TOK, AKM ve RENK parametreleri ölçüm cihazları

Econorm Çevre Teknolojileri © 2024 Tüm hakları saklıdır.